Shopping with Hotels.com with cashback

ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ

Hotels.com is one of the leading online travel brands across the globe. We offer customers a wide variety to choose from. Hundreds of thousands of hotels on the sire, ranging from 5-star luxury properties to B&Bs and serviced apartments with everything in-between. We offer Secret Prices which offer customer with exclusive prices and are not available on price comparison sites Special apps for mobile phones and tablets can also be downloaded enabling customers to book on the go with access to 20,000 last minute deals Reviews - Hotels.com offers over 25 million reviews on the site from users who have actually stayed in the hotels to ensure customers can make an informed choice when booking

การรับแคชแบ็ก ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • คุณจะได้รับแคชแบ็กก็ต่อเมื่อมีการซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Baack.com โดยผ่านทางการคลิกที่ลิงก์ของร้านค้าที่อยู่ในเว็บไซต์ Baack.com หรือหลังจากที่ติดตั้ง extension ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วเท่านั้น หากคุณได้เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นของคุณ “ก่อน” การลงทะเบียนหรือคลิกที่ลิงก์ร้านค้าที่อยู่ใน Baack.com คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้ คือ ลบรายการสินค้าลงในรถเข็นของคุณออก และเข้าร้านค้านั้นใหม่อีกครั้งโดยใช้ลิงก์ที่อยู่ใน Baack.com หรือติดตั้ง extension ในเบราว์เซอร์ของคุณ หลังจากนั้นคุณสามารถเพิ่มรายการลงในรถเข็นได้อีกครั้ง
 • คุณมีเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง หลังจากที่เข้าเว็บไซต์ของร้านค้าโดยผ่านทางลิงค์ใน Baack.com หากเกินระยะเวลาที่กำหนดนี้ คุณต้องเข้าเว็บไซต์ของร้านค้าโดยผ่านทางลิงค์ใน Baack.com อีกครั้ง
 • แคชแบ็กจะปรากฏในบัญชีส่วนตัวของคุณในส่วน “การสั่งซื้อและการเงิน” ว่า “ใหม่” ภายใน 24 ชั่วโมง
 • การคืนเงินที่อาจเกิดขึ้นอาจแตกต่างจากรายการจริง แต่เมื่อสิ้นสุดการสั่งซื้อ แคชแบ็ก จะคำนวณตามเงื่อนไขในสโตร์
 • คุณจะไม่ได้รับแคชแบ็กในกรณีที่จ่ายค่าสินค้าโดยใช้บัตรกำนัล
 • คืนเงิน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใช้โบนัสและคูปองโบนัสอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับบริการ Baack.com
 • สิ่งต่างที่จะไม่นำมาคิดเป็นแคชแบ็ก คือ
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ
  - การซื้อเครดิตหรือการซื้อภายหลังการชำระเงิน
  - การซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือของร้านค้า หากคุณสั่งซื้อสินค้าโดยใช้โทรศัพท์มือถือ คุณควรใช้เบราเซอร์ของเว็บไซต์
  - การสั่งซื้อที่จ่ายในนามของบริษัท
  - เมื่อไม่ได้ปิด foreign extensions เช่น Adblock และอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เนื่องจาก Adblock จะบล็อกประวัติการคลิกของคุณ
  - เมื่อมีการซื้อในโหมดความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์เช่น “Incognito” เป็นต้น
  - เมื่อสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์
 • หากคุณสังเกตเห็นว่า คุณยังไม่ได้รับแคชแบ็กจากการสั่งซื้อที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว กรุณาลองลบคุกกี้ในเบราเซอร์ของคุณ ซึ่งสามารถทำได้โดยกด Ctrl+Shift+Delete
 • หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ คุณสามารถส่งข้อความถึงเราได้ในส่วน “ขอความช่วยเหลือ” ในบัญชีส่วนบุคคลของคุณ

กู้รหัสผ่าน

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง "อีเมล"
ให้ครบถ้วน อีเมลที่มีลิงก์การกู้คืนรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้